Cinéma en salle

Retour
Mediafilm cote

The Eight Hundred
(Ba Bai)

Chin. 2019. Drame de guerre de Guan Hu avec Hao Ou, Wu Jiang, Yi Zhang. (sortie en salle: 28 août 2020)

13 ans + (violence) 13 ans + (violence)